Aan de slag met je klas! Hylas voor leerkrachten

Hylas is een digitaal labo waar leerlingen worden uitgedaagd om hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Naast de digitale horizonverruiming willen we ook verdieping op de werkvloer aanbieden door Hylo’s: ervaringsgerichte leerkansen op de werkvloer.

Wat is hybride leren?

Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. We baseren ons op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

Ontdek het zelf!

Zin gekregen om met je klas aan de slag te gaan? Het Hylas platform is gratis voor iedereen, de Hylo's zijn alleen toegankelijk voor scholen in de provincie Antwerpen.

Veelgestelde vragen

 • Hylas is een project van de Provincie Antwerpen om leerlingen te stimuleren hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Door middel van een hybride leeromgeving maken de leerlingen kennis met deze sectoren.

 • Met onze hybride leeromgevingen willen we jongeren ondersteunen in het halen van onderwijsdoelen of eindtermen en hen helpen om een doordachte studiekeuze te maken.

 • Hylas wil inzetten op hybride leeromgevingen waar scholen en bedrijven samen vormgeven aan onderwijs. We baseren ons hiervoor op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

  Leeractiviteiten vinden plaats in 4 kwadranten: kennisoverdracht en al doende leren vinden zowel plaats op school als op de werkvloer.

 • De HYLAS leeromgeving bestaat uit 5 bouwblokken:

  A | Een verkennende leeractiviteit om de leeromgeving op te starten in de klas.

  B | De digitale HYLAS-omgeving die een toegangsportaal omvat, een individueel reflectieportfolio voor de leerlingen bijhoudt en toegang verleent tot het digitale labo waar leerlingen kennismaken met de zorg/bouwsector, en tot slot een community voor leerkrachten en professionals omvat met didactische materialen.

  C| De HYLO’s: een collectie van hybride leeromgevingen die in klasverband worden uitgevoerd door de leerlingen, ondersteund door hun leerkracht en in samenwerking met een werkomgeving.

  D| Reflectiecomponent(en).

  E| Een circulair proces.

 • Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. Het is een sterke en effectieve werkvorm om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van beroepskennis en de verbinding te maken tussen wat ze op school en op de werkplek leerden en ervaarden.

 • Hylas richt zich op leerlingen van 10-14 jaar, in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Hylas wil leerlingen helpen bij het maken van de juiste studiekeuze door hun blik op de arbeidsmarkt te verruimen. Leerlingen verbreden hun beeld van de zorg- en bouwsector en ontdekken of deze sectoren hun interesse opwekken. Door voldoende reflectiemomenten in te bouwen, krijgen ze de kans om duurzaam over de tijd na te denken over hun studiekeuze.

 • Hylas wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en is volledig gratis voor scholen binnen de provincie Antwerpen.

 • Hylo’s zijn ervaringsgerichte leerkansen op de werkvloer. Het zijn een aantal fysieke leeractiviteiten die in klasverband worden uitgevoerd door de leerlingen, ondersteund door hun leerkracht en in samenwerking met een werkomgeving om zo de zorg- en bouwsector te verkennen.

  Elk van de Hylo’s is opgebouwd vanuit een probleemstelling waaraan een selectie van eindtermen gekoppeld zijn. Om deze probleemstelling te kunnen oplossen moeten de leerlingen activiteiten in de vier kwadranten uitvoeren (Zitter en Hoeve, 2012).

 • Hylo’s zijn bedoeld voor scholen in de Provincie Antwerpen. Zij kunnen Hylo’s reserveren voor leerlingen in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Er worden diverse HYLO’s uitgebouwd. Als leerkracht selecteer je de HYLO die past bij de noden van je klas en je jaarplan. Op dit moment zijn de volgende leerervaringen beschikbaar:  


  - Hylo Bouw voor eerste graad secundair onderwijs op Kamp C
  - Hylo Zorg voor derde graad lager onderwijs i.s.m. woonzorgcentra


  De Provincie Antwerpen zal doorheen de tijd Hylo’s ontwikkelen of bestaande Hylo’s herwerken. Maar we moedigen je graag aan om samen met een bedrijf (en onze ondersteuning) bijkomende Hylo’s te ontwerpen.

 • Als leerkracht kun je een Hylo reserveren voor je klas indien je verbonden bent aan een school gelegen in de Provincie Antwerpen. In dat geval vind je een link naar het reservatieformulier op mijn.hylasprovincieantwerpen.be.

 • Nee, helaas zijn de Hylo’s alleen te boeken voor scholen in de Provincie Antwerpen. Het digitale platform staat wel open voor iedereen.

 • Alle bouwblokken van de Hylas leeromgeving vormen samen een geheel en zijn met elkaar verbonden. De hybride leeromgeving is een circulair proces: door op meerdere momenten tijdens het jaar aandacht te besteden aan de leeromgeving en reflectie denken leerlingen duurzaam na over hun studiekeuze. Het is daarom niet aangeraden om een Hylo te reserveren zonder het digitaal platform te gebruiken.