Aan de slag met je klas! Hylas voor leerkrachten

Hylas is een digitaal labo waar leerlingen worden uitgedaagd om hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Naast de digitale horizonverruiming willen we ook verdieping op de werkvloer aanbieden door Hylo’s: ervaringsgerichte leerkansen op de werkvloer.

Wat is hybride leren?

Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. We baseren ons op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

Ontdek het zelf!

Zin gekregen om met je klas aan de slag te gaan? Het Hylas platform is gratis voor iedereen, de Hylo's zijn alleen toegankelijk voor scholen in de provincie Antwerpen.

Veelgestelde vragen

 • Hylas is een project van Provincie Antwerpen dat jongeren leerkansen aanbiedt op verschillende manieren: leren in de klas, doen op de werkvloer en spelen in een online game. Door ervaringen en reflecties maken ze kennis met verschillende beroepen, verruimen ze hun blik en ontdekken ze of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. 

  Als provincie brengen we onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar en ondersteunen we jongeren bij het maken van een studiekeuze.

 • Via authentieke leerkansen willen we jongeren ondersteunen in het halen van onderwijsdoelen en hen helpen bij het maken van een doordachte studiekeuze.

 • Hylas wil inzetten op hybride leeromgevingen waar scholen en bedrijven samen vormgeven aan onderwijs. We baseren ons hiervoor op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

  Leeractiviteiten vinden plaats in 4 kwadranten: kennisoverdracht en al doende leren vinden zowel plaats op school als op de werkvloer.

 • De HYLAS leeromgeving bestaat uit 5 bouwblokken:

  A | Een verkennende leeractiviteit om de leeromgeving op te starten in de klas.

  B | Het online leerplatform die een toegangsportaal voor leerkrachten en ouders omvat en toegang geeft tot het digitale labo (online game) waar leerlingen kennismaken met de zorg/bouwsector.

  C| De HYLO’s: een collectie van hybride leeromgevingen die in klasverband worden uitgevoerd door de leerlingen, ondersteund door hun leerkracht en in samenwerking met een werkomgeving.

  D| Reflectiecomponent(en).

  E| Een circulair proces.

 • Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. Het is een sterke en effectieve werkvorm om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van beroepskennis en de verbinding te maken tussen wat ze op school en op de werkplek leerden en ervaarden.

 • Hylas richt zich op leerlingen van 10-14 jaar, in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Hylas wil leerlingen helpen bij het maken van een geïnformeerde en gemotiveerde studiekeuze door hun blik op de arbeidsmarkt te verruimen. Leerlingen verbreden hun beeld van de zorg- en bouwsector en ontdekken of deze sectoren hun interesse opwekken. Door voldoende reflectiemomenten in te bouwen, krijgen ze de kans om duurzaam over de tijd na te denken over hun studiekeuze.

 • Hylas wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en is volledig gratis voor scholen binnen de provincie Antwerpen.

 • Onder de vleugels van Hylas gaan scholen en bedrijven samen aan de slag om een authentieke leeromgeving op te zetten. Zo krijg je een 'Hylo': een ervaringsgerichte leerkans op de werkvloer. Er zijn vandaag Hylo's ontwikkeld in de zorg- en bouwsector. Als school kan je gebruik maken van een bestaande Hylo, of er zelf één ontwikkelen met een bedrijf in je buurt.

 • Hylo’s zijn bedoeld voor scholen in de Provincie Antwerpen. Zij kunnen Hylo’s reserveren of ontwikkelen voor leerlingen in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Er worden diverse Hylo’s uitgebouwd. Als leerkracht selecteer je de Hylo die past bij de noden van je klas en je jaarplan. Op dit moment zijn de volgende leerervaringen beschikbaar:  


  HYLAS | Zorg brengt onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar door zorgorganisaties en scholen te verbinden. Op de werkvloer zetten ze samen ervaringsgerichte leerkansen (Hylo's) op voor 10 tot 14-jarigen. Ook jij kan een Hylo opzetten, laat je inspireren door de huidige voorbeelden! Momenteel zijn er twee Hylo’s: ‘In het woonzorgcentrum’ en ‘Werken in de zorgsector’. (meer info)

  HYLAS | Bouw brengt onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar door de bouwsector en scholen te verbinden. Op de (gesimuleerde) werkvloer zetten ze samen ervaringsgerichte leerkansen (Hylo's) op voor 10 tot 14-jarigen. Ook jij kan zelf een Hylo opzetten, of inschrijven op één van de twee reeds bestaande Hylo's binnen HYLAS | Bouw. (meer info)

  De Provincie Antwerpen zal doorheen de tijd Hylo’s ontwikkelen of bestaande Hylo’s herwerken. We moedigen je graag aan om samen met een bedrijf (en onze ondersteuning) zelf aan de slag te gaan !

 • Als leerkracht kun je een Hylo reserveren voor je klas indien je verbonden bent aan een school gelegen in de Provincie Antwerpen. In dat geval vind je een link naar het reservatieformulier op mijn.hylasprovincieantwerpen.be of kan je mailen naar hylas@provincieantwerpen.be

 • Nee, helaas zijn de Hylo’s alleen te boeken voor scholen in de Provincie Antwerpen. Het digitale platform staat wel open voor iedereen.

 • Alle bouwblokken van de Hylas leeromgeving vormen samen een geheel en zijn met elkaar verbonden. De hybride leeromgeving is een circulair proces: door op meerdere momenten tijdens het jaar aandacht te besteden aan de leeromgeving en reflectie denken leerlingen duurzaam na over hun studiekeuze. Het is daarom niet aangeraden om een Hylo te reserveren zonder het digitaal platform te gebruiken.