Hybride leeromgevingen op maat van jongeren

Met Hylas ontwikkelt de provincie Antwerpen hybride leeromgevingen in de zorg- en bouwsector voor jonge tieners (10-14 jaar). Met deze leeromgevingen willen we jongeren ondersteunen in het halen van onderwijsdoelen of eindtermen en hen helpen om een doordachte studiekeuze te maken.

Wat is hybride leren?

Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. We baseren ons op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

Leeractiviteiten vinden plaats in 4 kwadranten. Kennisoverdracht en al doende leren vinden plaats op school en op de werkvloer.

Hoe past Hylas hybride leren toe?

Een leeromgeving is hybride als de leertaken ontworpen zijn binnen alle vier de kwadranten. De Hylas leeromgeving bestaat uit zowel een digitaal leerplatform als Hylo’s - leeromgevingen waar leerlingen kennismaken met de beroepspraktijk. Hylas zet zo in op het verkennen van de beroepspraktijk samen met bedrijven.

Missie & Doelstellingen

De afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten blijft meer dan ooit een belangrijke uitdaging. Via Hylas wil de provincie Antwerpen inzetten op hybride leeromgevingen waar scholen en bedrijven samen vormgeven aan onderwijs.

  1. Ervaringsgerichte leerkansen creëren op school én op de werkplek

  2. Versterken van leerbetrokkenheid en leereffectiviteit

  3. Scholen ondersteunen in hun onderwijsloopbaanbeleid

  4. Stimuleren van een intrinsiek gemotiveerde studiekeuze door horizonverruiming en zelfconceptverheldering

Hylas voor leerkrachten

Bij hybride leren geven scholen en bedrijven samen vorm aan onderwijs. Hylas, dat zijn verdiepende activiteiten op de werkvloer én een digitaal labo waar leerlingen hun blik verruimen en ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector.

Hylas voor ouders

Hylas is een digitaal labo waar kinderen worden uitgedaagd om hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Zo helpen we jou en je kind bij het maken van een doordachte studiekeuze.