Maak samen kennis met zorg en bouw

Hylas is een digitaal labo waar kinderen worden uitgedaagd om hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Je kind maakt er kennis met allerlei uiteeenlopende beroepen in deze sectoren: van bouwvakker tot architect en van vroedvrouw tot ambulancier.

Wat is hybride leren?

Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. We baseren ons op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

Ontdek het zelf!

Zin gekregen om samen met je zoon of dochter het digitale labo te ontdekken? Het volledige Hylas platform is gratis voor iedereen.

Veelgestelde vragen

 • Hylas is een project van de Provincie Antwerpen om leerlingen te stimuleren hun blik te verruimen en te ontdekken of ze interesse hebben in de zorg- of bouwsector. Door middel van een hybride leeromgeving maken de leerlingen kennis met deze sectoren.

 • Met onze hybride leeromgevingen willen we jongeren ondersteunen in het halen van onderwijsdoelen of eindtermen en hen helpen om een doordachte studiekeuze te maken.

 • Hylas wil inzetten op hybride leeromgevingen waar scholen en bedrijven samen vormgeven aan onderwijs. We baseren ons hiervoor op het model van Zitter & Hoeve (2012) waarbij we het schools leren verweven met werkplekleren en simulatieleren, gekoppeld aan reflectie.

  Leeractiviteiten vinden plaats in 4 kwadranten: kennisoverdracht en al doende leren vinden zowel plaats op school als op de werkvloer.

 • De HYLAS leeromgeving bestaat uit 5 bouwblokken:

  A | Een verkennende leeractiviteit om de leeromgeving op te starten in de klas.

  B | De digitale HYLAS-omgeving die een toegangsportaal omvat, een individueel reflectieportfolio voor de leerlingen bijhoudt en toegang verleent tot het digitale labo waar leerlingen kennismaken met de zorg/bouwsector, en tot slot een community voor leerkrachten en professionals omvat met didactische materialen.

  C| De HYLO’s: een collectie van hybride leeromgevingen die in klasverband worden uitgevoerd door de leerlingen, ondersteund door hun leerkracht en in samenwerking met een werkomgeving.

  D| Reflectiecomponent(en).

  E| Een circulair proces.

 • Hybride leren brengt het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar. Het is een sterke en effectieve werkvorm om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van beroepskennis en de verbinding te maken tussen wat ze op school en op de werkplek leerden en ervaarden.

 • Hylas richt zich op leerlingen van 10-14 jaar, in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Hylas wil leerlingen helpen bij het maken van de juiste studiekeuze door hun blik op de arbeidsmarkt te verruimen. Leerlingen verbreden hun beeld van de zorg- en bouwsector en ontdekken of deze sectoren hun interesse opwekken. Door voldoende reflectiemomenten in te bouwen, krijgen ze de kans om duurzaam over de tijd na te denken over hun studiekeuze.

 • Hylas wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en is volledig gratis voor scholen binnen de provincie Antwerpen.

 • Maakt je kind binnenkort de overstap naar het secundair en wil je meer te weten komen over de verschillende studiemogelijkheden? Neem dan zeker een kijkje op onderwijskiezer.be.